Susino, J. “Fuentes demográficas Para El Estudio De La migración En España”. REMHU, Revista Interdisciplinar Da Mobilidade Humana, vol. 20, nº 39, novembro de 2012, https://remhu.csem.org.br/index.php/remhu/article/view/331.