Contreras-Salinas, S. e Ramirez, M. (2023) “Saberes desplegados en los procesos de crianza por mujeres migrantes en Chile”, REMHU, Revista Interdisciplinar da Mobilidade Humana, 31(68), p. 241–261. doi: 10.1590/1980-85852503880006815.